Osiguranje malih i srednjih preduzeća

Uspešno poslovanje preduzeća podrazumeva i obezbeđenje od rizika koji mogu uništiti njegovu imovinu i finansijski interes.

Ovo osiguranje može se ugovoriti u vidu ponuđenog paketa osiguranja ili pojedinačno na bazi prikupljenih podataka o osiguranikovoj imovini i vrsti rizika koji želi osigurati.

Ovo osiguranje osiguranicima pruža:

  • najširu zaštitu i sigurnost-potpunu zaštitu imovine kroz maksimalno pokriće najšireg skupa rizika koji ugrožavaju opstanak preduzeća ili izlažu opasnosti ostvareni prihod, širok spektar delatnosti koje mogu biti osigurane,
  • jednostavan postupak ugovaranja,
  • mogućnost ugovaranja raznih učešća u šteti što smanjuje premiju osiguranja, popusti- adekvatna nagrada za mere preduzete od strane osiguranika radi sprečavanja rizika

osiguranje-preduzeca