Osiguranje imovine

Sektor osiguranja imovine je, u razvoju poslednjih godina, međutim to je još uvek mali procenat osigurane imovine.

Kako je poslednjih godina tržište osiguranja stabilizovano, a kontrola rada osiguravajućih društava od strane Narodne banke uspešna, može se dobiti kvalitetna i šarolikua zaštita svoje imovine, kroz osiguranje iste. Na osnovu dosadašnjih iskustva, osnovni problem je nedovoljno osiguranje imovine, neinformisanost i neznanje klijenata. Naime, klijenti unapred stvaraju sliku o tome da je osiguranje imovine skupo, te se prepuštaju uverenju da do štete na njihovoj imovini neće ni doći. Međutim, štete se dešavaju i to ne baš retko, tako da je najskuplje osiguranje neosigurana imovina.

Osiguranje imovine se ogleda kroz procenu vrednosti imovine, proceni rizika, obimu osiguravajućeg pokrića i dr. Na osnovu prikupljenih podataka o imovini klijenata, kao i stepenu rizika za njihovu imovinu, prezentuje im se više ponuda renomiranih osiguravajućih društava, gde uz sugestiju Preduzeća mogu izabrati najbolju i najpovoljniju ponudu. Ponuda nema obavezujući karakter, te može biti samo informativna.

osiguranje-imovine