O Nama

Želimo da Vam se predstavimo u cilju sklapanja poslovne saradnje.

ARV Partner doo društvo za posredovanje u osiguranju osnovano je 2010 godine.

Za obavljanje svojih poslova ovlašćeno je rešenjem Narodne banke Srbije, G.br.5717 od 09.03.2010.

Naša stručnost u poznavanju proizvoda i tržišta osiguranja, omogućiće Vam ugovaranje racionalnog i realnog osiguravajućeg pokrića i ostvarivanje svih prava po zaključenom ugovoru o osiguranju.

ARV partner Vam nudi uslugu posredovanja kod svih vrsta osiguranja kao što su:

– Osiguranje imovine, pri čemu vodimo računa o opasnostima i rizicima koji mogu ugroziti imovinu ugovarača,
– Osiguranje zaposlenih,
– Osiguranje  života,
– Kasko osiguranje vozila,
– Osiguranje odgovornosti rizika iz delatnosti ili takozvana Profesionalna odgovornost u šta spada i Projektna odgovornost.

S obzirom da imamo ugovore o posredovanju sa većinom osiguravajućih kuća, koje posluju na teritoriji Srbije u mogućnosti smo da Vam prikupimo više ponuda i da vam dostavimo uporedni pregled istih.

U slučaju Vaše zainteresovanosti za našim angažovanjem za poslove osiguranja predlažemo sledeću proceduru:

Način kojim se definiše naše poslovanje, sastoji se u jednom tipskom ovlašćenju, koje Vam mi dostavljamo. S istim nas Vi ovlašćujete da se za Vas i u Vaše ime predstavimo u osiguravajućim kućama, a potrebno je da bi smo dobili ponudu za osiguranje koje želite, da Vam pomognemo oko pripreme dokumentacije za naplatu štete ako do nje dođe itd.

Ovo ovlašćenje nije vremenski ograničeno i može da se otkaže sa otkaznim rokom od 30 dana pismenim putem, ako Vi eventualno niste zadovoljni našom uslugom.

Ovi poslovi se rade bez prava za naknadu, odnosno niste u obavezi da nam isplatite bilo kakvu naknadu za obavljene poslove.

UGOVORE O POSREDOVANJU U OSIGURANJU IMAMO SA SLEDEĆIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA:

1.       DDOR NOVI SAD ADO

2.       DUNAV OSIGURANJE ADO

3.       GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO

4.       UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO

5.       TRIGLAV OSIGURANJE ADO

6.       SAVA OSIGURANJE ADO

7.       WIENER OSIGURANJE ADO

8.       AS OSIGURANJE

9.       METLIFE ADO

10.   AMS OSIGURANJE ADO

11.   GRAWE OSIGURANJE ADO

 

Za sva dalja objašnjenja stojimo vam na raspolaganju

 

S’poštovanjem

Vladimir Milojević

ARV PARTNER doo